MAXUS CABINET AVOCATS

Välkommen till

MAXUS CABINET
AVOCATS

Dansk Advokat i Nice, Frankrike

Advokatkontoret bistår i såväl affärs- som i privaträttsliga franska og fransk-skandinaviska ärenden över det mesta av Frankrike.

Advokat Max Ulrich Klinker är fransk avocat och dansk advokat med rätt att uppträda inför domstolar i Frankrike och i Danmark.

Juridisk affärsrådgivning omfattar förhandling, bolagsstiftelse, verksamhetsetablering och företagsöverlåtelse, internationell avtalsrätt, fransk konkursbehandling och indrivning av fordringar, expedition av lånedokument för bank, fastighetsaffärer samt rättegångar.

Juridisk privatrådgivning omfattar förhandling, köp och försäljning av fastigheter i Frankrike, stiftelse av SCI, överlåtelse av aktier, franskt och internationellt arvskifte, franskt testamente samt rättegångar.