MAXUS CABINET AVOCATS

Indenfor franske erhvervsretlige anliggender rådgives navnlig i insolvensret, selskabsret og arbejdsret. Herunder forhandlinger, aftaler og retssager i hele Frankrig. I privatret rådgives især om fast ejendom, arveret og dødsboskifte. Advokatkontoret har et velfungerende netværk og kontakt til kompetente kollegaer i Frankrig og Skandinavien - uden at dette har indflydelse på kontorets selvstændighed. Maxus Cabinet Avocats er et advokataktieselskab.